5 Minutes Satsang  
 
 
SMVS Swaminarayan HH Swamishri Video
Yuvadhan Ne Jokham : Fashion Ane Mobile
Date : 22/02/2018
Views : 61
SMVS Swaminarayan HH Swamishri Video
Yuvadhan Ne Jokham : Vyasan
Date : 20/02/2018
Views : 71
SMVS Swaminarayan HH Swamishri Video
Yuvadhan Ne Jokham : Kusang
Date : 18/02/2018
Views : 121
SMVS Swaminarayan HH Swamishri Video
Anant Tirtho HDH Bapji Na Charno Ma Rahya Chhe
Date : 16/02/2018
Views : 138
SMVS Swaminarayan HH Swamishri Video
Roknar - Toknar Sacha Satpurush Nahi Male
Date : 14/02/2018
Views : 119
 
  SMVS Swaminarayan HH Bapji Video4:52   SMVS Swaminarayan HH Bapji Video   SMVS Swaminarayan HH Bapji Video4:57  
  Samji Vichari Bolo Amrut Ven Jo   Ati Dukh Dayak Man Potanu Janjo   Sukhadayak Tu Jane Sundar  
  Date : 13/04/2014
Views : 1535
  Date : 10/04/2014
Views : 1117
  Date : 07/04/2014
Views : 1068
 
             
  SMVS Swaminarayan HH Bapji Video4:01   SMVS Swaminarayan HH Bapji Video5:21   SMVS Swaminarayan HH Bapji Video3:27  
  Tyago Mad Matsar Juthi Kul Laj Jo   Harijan Sange Rakho Purna Pritadi   Hari Charne Rahejo Abala Thai Chhek jo  
  Date : 04/04/2014
Views : 1082
  Date : 01/04/2014
Views : 1034
  Date : 29/03/2014
Views : 796
 
             
  SMVS Swaminarayan HH Bapji Video5:11   SMVS Swaminarayan HH Bapji Video5:29   SMVS Swaminarayan HH Bapji Video4:59  
  Pativratano Dharma Achal Thai Ne Paljo   Tharav Muki Saral Thavu   Mohan Ne Gamvane Ichho Man Ni  
  Date : 26/03/2014
Views : 936
  Date : 23/03/2014
Views : 960
  Date : 20/03/2014
Views : 1182
 
             
  SMVS Swaminarayan HH Bapji Video3:41   SMVS Swaminarayan HH Bapji Video4:07    
  Divyabhav   Buddhi Butthi Karvi    
  Date : 16/03/2014
Views : 1040
  Date : 14/03/2014
Views : 1122
   
             
   
 
Search Video
     
 
 
XML/RSS   |   Sitemap   |   Feedback   |   Contact Us   |   Terms & Condition   |   Privacy Policy   |   Disclaimer   |   Donation Refund Policy