Spiritual Essay - March, 2018
 
સંયમ - 3
Date : 28/03/2018
 

સંયમી જીવન જીવવાની શરૂઆત પોતાના ઇન્દ્રિયો-અંતઃકરણ પરના સંયમ પરથી થાય છે. તો આવો આ નિબંધશ્રેણી દ્વારા ઇન્દ્રિયો-અંતઃકરણ પરનો સંયમ શીખીએ.

Read more >>
 
સંયમ - 2
Date : 19/03/2018
 

આજના આ ટેક્નોલોજી યુગમાં ટેક્નોલોજીનો ઉપયોગ જેટલું વિશ્વની પ્રગતિનું કારણ બન્યું છે તેનાથી પણ વધુ અધોગતિનું કારણ બન્યું છે. તે ટેક્નોલોજીની ભયાનકતાને પહેચાનિયે આ નિબંધશ્રેણી દ્વારા.

Read more >>
 
સંયમ - 1
Date : 12/03/2018
 

“અતિની કોઈ ગતિ નથી” એ લોકોક્તિ ખરેખર સાચી જ છે. તો આવો આ નિબંધ દ્વારા આપણે સંયમના પાઠ શીખીએ.

Read more >>
 
સહનશીલતા - 3
Date : 05/03/2018
 

સહનશીલતારૂપી ગુણને આપણા રોજબરોજના જીવનમાં ચરિતાર્થ કરવા મોટાપુરુષનું જીવનદર્શન તથા તે માટેના ઉપાયો કરીએ આ નિબંધશ્રેણી દ્વારા.

Read more >>
 
 
     
 
XML/RSS   |   Sitemap   |   Feedback   |   Contact Us   |   Terms & Condition   |   Privacy Policy   |   Disclaimer   |   Donation Refund Policy