SMVS Video  
 
 
SMVS Swaminarayan HH Swamishri Video
Aapne Aapnu Kari Laiye
Date : 21/03/2017
Views : 90
SMVS Swaminarayan Video
HDH Bapji 85th Pragtyotsav Celebration & Fuldolotsav
Date : 21/03/2017
Views : 854
SMVS Swaminarayan HH Swamishri Video
Shresth Sukh Me Utara Kar Le
Date : 19/03/2017
Views : 149
SMVS Swaminarayan HH Swamishri Video
Pratah Kathamrut | Part - 31
Date : 17/03/2017
Views : 160
SMVS Swaminarayan HH Bapji Video
Amrut Dhara | Part - 63
Date : 15/03/2017
Views : 136
 
  SMVS Swaminarayan HH Swamishri Video1:16:58   SMVS Swaminarayan HH Swamishri Video56:02   SMVS Swaminarayan HH Swamishri Video1:11:21  
  Hali Mali Ne Raho   Sukh Dukh ni Chavi   Shu Aap Kharekhar Vali Chho  
  Date : 10/11/2016
Views : 1065
  Date : 25/10/2016
Views : 1215
  Date : 11/06/2016
Views : 698
 
             
  SMVS Swaminarayan HH Swamishri Video1:04:09   SMVS Swaminarayan HH Swamishri Video1:35:57   SMVS Swaminarayan HH Swamishri Video1:28:32  
  Krodh Ni Bhayanakata   Nitimatta Na Mulyo   Aatmiyata Kelavava Kariye Gharsabha  
  Date : 05/06/2016
Views : 1061
  Date : 09/07/2015
Views : 1562
  Date : 01/04/2015
Views : 944
 
             
  SMVS Swaminarayan HH Swamishri Video1:17:30   SMVS Swaminarayan HH Swamishri Video1:15:01   SMVS Swaminarayan HH Swamishri Video1:13:02  
  Paiso Pad Pratishtha | Part-1   Pramanikta   Vali Tarike Ni Farjo  
  Date : 02/02/2015
Views : 1365
  Date : 30/01/2015
Views : 1432
  Date : 24/01/2015
Views : 949
 
             
  SMVS Swaminarayan HH Swamishri Video1:16:08   SMVS Swaminarayan HH Swamishri Video1:04:46   SMVS Swaminarayan HH Swamishri Video1:01:01  
  Vahala Bane Valio   Gharma Holi K Diwali   Samjan Aej Sukh  
  Date : 01/12/2014
Views : 1573
  Date : 14/11/2014
Views : 1200
  Date : 02/09/2014
Views : 1492
 
             
      1   2   3      
   
 
Search Video
     
 
 
XML/RSS   |   Sitemap   |   Feedback   |   Contact Us   |   Terms & Condition   |   Privacy Policy   |   Disclaimer   |   Donation Refund Policy