SMVS Video  
 
 
SMVS Swaminarayan Video
HDH Bapji 85th Pragtyotsav Celebration - Godhar
Date : 20/04/2017
Views : 429
SMVS Swaminarayan HH Swamishri Video
Pratah Kathamrut | Part - 32
Date : 18/04/2017
Views : 188
SMVS Swaminarayan Video
HDH Bapji Vicharan - Ghanshyam Nagar (07-03-2017)
Date : 18/04/2017
Views : 307
SMVS Swaminarayan HH Bapji Video
Amrut Dhara | Part - 64
Date : 16/04/2017
Views : 113
SMVS Swaminarayan HH Swamishri Video
Poonam Kathamrut | Part - 112
Date : 14/04/2017
Views : 245
 
  SMVS Swaminarayan HH Swamishri Video3:14:23   SMVS Swaminarayan HH Swamishri Video1:30:07   SMVS Swaminarayan HH Swamishri Video1:41:36  
  Aapne Aapnu Kari Laiye   Shresth Sukh Me Utara Kar Le   Sukh Mai Tori Murti Ajab he  
  Date : 21/03/2017
Views : 490
  Date : 19/03/2017
Views : 446
  Date : 13/02/2017
Views : 542
 
             
  SMVS Swaminarayan HH Swamishri Video2:52:54   SMVS Swaminarayan HH Swamishri Video1:04:32   SMVS Swaminarayan HH Swamishri Video2:13:39  
  Sakam Mati Niskam Taiye   Anadimukt Ni Sthiti Ni Yatra   Sankhghyan Ni Dhrdhata  
  Date : 11/02/2017
Views : 560
  Date : 19/01/2017
Views : 675
  Date : 17/01/2017
Views : 494
 
             
  SMVS Swaminarayan HH Swamishri Video1:47:07   SMVS Swaminarayan HH Swamishri Video2:10:40   SMVS Swaminarayan HH Swamishri Video1:55:36  
  Deh Bhav Tale Toj Mukt Bhave Pohchay   Hu Kon Chhu Sha Mate Avyo Chhu   Mumuxu Na Laxano  
  Date : 25/12/2016
Views : 875
  Date : 22/12/2016
Views : 969
  Date : 15/11/2016
Views : 896
 
             
  SMVS Swaminarayan HH Swamishri Video1:19:44   SMVS Swaminarayan HH Swamishri Video1:09:09   SMVS Swaminarayan HH Swamishri Video1:19:05  
  Poonam Katha - Aadarsh Shrota-Vakta   Divya Jivan ni Dradhta | Part - 05   Swaminarayan Nam Ka Maha Pratap Hindi  
  Date : 04/11/2016
Views : 375
  Date : 01/11/2016
Views : 343
  Date : 16/10/2016
Views : 537
 
             
      1   2   3   4   5      
   
 
Search Video
     
 
 
XML/RSS   |   Sitemap   |   Feedback   |   Contact Us   |   Terms & Condition   |   Privacy Policy   |   Disclaimer   |   Donation Refund Policy