Samajane Karine Vyavhar Ma Rahevu

Samajane Karine Vyav..

Samajane Karine Vyavhar Ma Rahevu

June 30, 2019 4:20
Bhagvan Na Marge Aagal Vadhtane Rokvanu Fal

Bhagvan Na Marge Aag..

Bhagvan Na Marge Aagal Vadhtane Rokvanu Fal

June 27, 2019 5:08
Patthar Ne Mukt Banave Te Sant

Patthar Ne Mukt Bana..

Patthar Ne Mukt Banave Te Sant

June 22, 2019 4:47
Maharaj Ne Raji Karva Shu Karvu

Maharaj Ne Raji Karv..

Maharaj Ne Raji Karva Shu Karvu

March 24, 2019 3:53
Sant Samagam Nu Mahatva

Sant Samagam Nu Maha..

Sant Samagam Nu Mahatva

March 21, 2019 6:48
Shuddh Satvagun Kai Rite Aave

Shuddh Satvagun Kai ..

Shuddh Satvagun Kai Rite Aave

March 18, 2019 5:26
Yuva Avastha Nu Mahatva

Yuva Avastha Nu Maha..

Yuva Avastha Nu Mahatva

March 15, 2019 5:26
Kirtan Nirupan : Je Swaminarayan Nam Leshe - 4

Kirtan Nirupan : Je ..

Kirtan Nirupan : Je Swaminarayan Nam Leshe - 4

November 12, 2018 7:06
Kirtan Nirupan : Je Swaminarayan Nam Leshe - 3

Kirtan Nirupan : Je ..

Kirtan Nirupan : Je Swaminarayan Nam Leshe - 3

November 10, 2018 5:06
Kirtan Nirupan : Je Swaminarayan Nam Leshe - 2

Kirtan Nirupan : Je ..

Kirtan Nirupan : Je Swaminarayan Nam Leshe - 2

November 8, 2018 6:00
Kirtan Nirupan : Je Swaminarayan Nam Leshe - 1

Kirtan Nirupan : Je ..

Kirtan Nirupan : Je Swaminarayan Nam Leshe - 1

November 6, 2018 6:09
Prabhu Par No Viswas Ketlu Badhu Kam Kare Chhe

Prabhu Par No Viswas..

Prabhu Par No Viswas Ketlu Badhu Kam Kare Chhe

November 4, 2018 6:23