ઉત્કૃષ્ટ સંગ - 2

  October 14, 2019

 A man is known by the company he keeps, પણ સંગની ઓળખ કરવી કેવી રીતે ?
Read more

ઉત્કૃષ્ટ સંગ - 1

  October 7, 2019

સમાજમાં જન્મેલા, સમાજમાં ઉછરેલા અને સમાજ વચ્ચેથી વિદાય લેનાર દરેક વ્યક્તિના જીવનમાં સમાજના પાત્રોનો સંગ મહત્ત્વની ભૂમિકા ભજવી જાય છે. કેવી રીતે....??
Read more

ધ્યેયસભર જીવન - 4

  September 30, 2019

ધ્યેયસભર જીવન જીવવા ક્યા steps (પગલાઓ)ને અનુસરીસું ? તો સફળતાના શ્રેષ્ઠ શીખરો સુધી પહોંચાય ??
Read more

ધ્યેયસભર જીવન - 3

  September 23, 2019

વિમાનચાલક વગર વિમાનની મુસાફરી અસંભવ છે તેમ ધ્યેયવિહોણા જીવનમાં પ્રગતિ શક્ય જ નથી. ધ્યેયનું આપણા જીવનમાં શું મૂલ્ય છે ??...જાણીએ.
Read more

ધ્યેયસભર જીવન - 2

  September 16, 2019

મહારાજ અને મોટાપુરુષની ઉત્કૃષ્ટ ધ્યેયયુક્ત વિચારધારાઓ દ્વારા કેવુ ધ્યેયસભર જીવન  કરાવવા ઇચ્છે છે ?
Read more

ધ્યેયસભર જીવન - 1

  September 9, 2019

સાધારણ વ્યક્તિત્વ (ordinary personality) ની આજના fast technology (અન્યાધૂકિરણ) ના યુગમાં કોઈ કિંમત નથી. બનવું છે extra ordinary ?? તો બવાવીએ ધ્યેયસભર જીવન...
Read more

સકારાત્મક દૃષ્ટિકોણ - 3

  September 2, 2019

દરેકમાંથી એક એક ગુણ લઈએ તોપણ જીવન ગુણોથી છલકાય જાય, પણ ક્યાં પરિબળો ગુણ ગ્રહણ નથી કરવા દેતા ? તે આ લેખ દ્વારા જાણીએ અને તેને  નિવારવા કટીબદ્ધ બનીએ
Read more

સકારાત્મક દૃષ્ટિકોણ - 2

  August 26, 2019

સત્સંગનો પાયો મજબુત અને સલામત રાખવો છે. ??.. સત્સંગમાં ચડતોને ચડતો રંગ રાખવો છે ??... તો બદલીએ દૃષ્ટિને....
Read more

સકારાત્મક દૃષ્ટિકોણ - 1

  August 19, 2019

બદસૂરત અને નિરસ જીવનને ખૂબસુરત અને રંગોથી ભરવાનો એકમાત્ર ઉપાય એટલે જ ગુણગ્રાહકતા....
Read more

આરતી

  August 12, 2019

આપણા દૈનિક જીવનમાં પ્રભુમાં જોડાવા માટે વિવિધ ભક્તિ સંબંધી ઉપચારો કરવામાં આવે છે. પરંતુ, એમાં આરતીનું સ્થાન મોખરે છે. લગભગ દરેક વ્યક્તિ પોતાના ઘરમંદિરમાં નિત્ય આરતી કરે છે. આપણી દૈનિક ક્રિયાઓમાં આરતી અનોખું સ્થાન ધરાવે છે.
Read more