વખાણ નહિ, રોકટોક અને વઢવું ગમાડીએ-6

  March 23, 2020

અનાદિકાળના જીવ સાથે જડાયેલા સ્વભાવો ટાળવા છે ? તો શ્રીજીમહારાજનાં અમૃત વચનો દ્વારા રોકટોક-વઢવારૂપી ઉપાય મેળવીએ અને અજમાવીએ.
Read more

વખાણ નહિ, રોકટોક અને વઢવું ગમાડીએ-૫

  March 16, 2020

શ્રીજીમહારાજ સંતોનું ઘડતર કરવામાં લગારેય કસર ચલાવી ન લેતા. તરત રોકતા, ટોકતા ને વઢતા. એટલું જ નહિ, ક્યારેક વગર વાંકે પણ વઢતા. સંતોએ શ્રીજીમહારાજની રોકણી-ટોકણીના પ્રખર પ્રહારોને સહ્યા હતા. તેથી તેમની સાધુતાના ઓજસથી ભલભલા માંધાતાઓ ઝૂકી જતા. તો આવો સમજીએ રોકણી-ટોકણીની મહત્તા.
Read more

વખાણ નહિ, રોકટોક અને વઢવું ગમાડીએ-૪

  March 9, 2020

મોટાપુરુષોનું જીવન એ મુમુક્ષુ માટે પથદર્શક છે ત્યારે મોટાપુરુષો એ પણ અવરભાવમાં વખાણથી દૂર રહી રોકટોક જ ગમાડી છે.
Read more

વખાણ નહિ, રોકટોક અને વઢવું ગમાડીએ-૩

  March 2, 2020

‘માન વિના ભગવાનની ભક્તિ કરવી પણ સારી લાગે નહીં.’ શ્રીહરિના મુખકમળમાંથી નિસૃત ઉપરોક્ત વચનો સનાતન હકીકત છે.
Read more

વખાણ નહિ, રોકટોક અને વઢવું ગમાડીએ-૨

  February 24, 2020

કડકડતી ભૂખ લાગે ત્યારે સૂકો રોટલો પણ મીઠો મધુરો લાગે. જ્યારે વખાણની ભૂખ તો મનુષ્યમાત્રને સખત અને સતત રહેતી હોય છે. તેના માટે કેવા કેવા પ્રયત્નો થાય ?
Read more

વખાણ નહિ, રોકટોક અને વઢવું ગમાડીએ-૧

  February 17, 2020

દરેકની ભાવતી વસ્તુ જુદી જુદી હોય પણ એક વસ્તુ દરેકને બહુ ભાવે તે છે વખાણ. ત્યારે પણ સત્સંગમાં આવ્યા પછી વખાણ નહિ, રોકટોક અને વઢવું ગમાડીએ.
Read more

સકામ મટી નિષ્કામ થઈએ : 12

  February 10, 2020

સંપૂર્ણ નિષ્કામ બનવા પંચવિષયમાંથી પ્રીતિ તોડવી ફરજિયાત છે તે જ રીતે સાંખ્યવિચારે કરીને લૌકિક સુખોને ખોટાં જાણવા પણ અતિ આવશ્યક છે તેથી જ શ્રીજીમહારાજે સાંખ્યવિચાર દૃઢ કરાવવાનો આગ્રહ સેવતા કહ્યું છે કે...
Read more

સકામ મટી નિષ્કામ થઈએ : 11

  February 3, 2020

‘મહારાજ અને મોટાપુરુષને કેવળ નિષ્કામ ભક્ત જ વ્હાલા છે’ : આ અભિપ્રાય જાણ્યા પછી એક મુમુક્ષુ તરીકે સંપૂર્ણ નિષ્કામ બનવાની તત્પરતા જાગવી જોઈએ. સંપૂર્ણ નિષ્કામ બનવા હવે શું કરવું જોઈએ ? તે શ્રીજીમહારાજના જ અભિપ્રાયો દ્વારા જાણીએ.
Read more

સકામ મટી નિષ્કામ થઈએ : 10

  January 27, 2020

“સકામ ભક્ત થયા બ્રહ્મથી અક્ષર જેવા,                 નિષ્કામ ભક્તને મળે મૂર્તિના મેવા.” બાપાશ્રીના અભિપ્રાય મુજબ નિષ્કામ ભક્તને જ મહારાજની મૂર્તિનું સુખ મળે છે. 
Read more

સકામ મટી નિષ્કામ થઈએ : 9

  January 20, 2020

કાચની વસ્તુઓ દેખાય સરસ પણ તેની જાળવણી ખૂબ કરવી પડે. તેમ સકામ ભક્ત પ્રેમી હોય, તેની ભક્તિ પ્રેમ દ્વારા છતી થતી હોય પરંતુ મહારાજને તેનું સાચવવું બહુ પડે.
Read more