મહાત્મ્ય - ૧૨

  January 3, 2022

અભાવ-અવગુણ એ મહાત્મ્યનો અવરોધક છે આવું જાણ્યા પછી, સ્વીકાર્યા પછી શું ???
Read more

મહાત્મ્ય - ૧૧

  December 27, 2021

એક વાર સારા ટકા લાવવા કદાચ સહેલા છે પણ હંમેશાં ટકાવી રાખવા અઘરા છે તેમ મહાત્મ્ય થવા કરતાં કોઈ પણ સ્થિતિ-પરિસ્થિતિમાં મહાત્મ્યસભર રહેવું એ ઘણું અઘરું છે.
Read more

મહાત્મ્ય - ૧૦

  December 20, 2021

બુલડોઝર ગગનચુંબી ઇમારતો તથા મહામોટા ઝાડોને પળવારમાં જમીનદોસ્ત કરી નાખે છે તેમ સત્સંગને સાફ કરનાર કોઈ બુલડોઝર તો નથી ને ???
Read more

મહાત્મ્ય - ૯

  December 13, 2021

ભેળા રહીને મહિમા સમજવો – ગુરુજી જણાવતા હોય છે કે આ પાંચમી અને જબરી ઘાંટી છે. તે ક્યારે તૂટે અને છૂટે ??
Read more

મહાત્મ્ય - ૮

  December 6, 2021

જેમ ખાટલાના ચાર પાયા છે તેમ સત્સંગના ચાર પાયા છે તેમ સત્સંગના ચાર પાયા છે જેનું મહાત્મ્ય થવું અને રહેવું ફરજિયાત છે.
Read more

મહાત્મ્ય - ૭

  November 29, 2021

“જેને જેટલું મહાત્મ્ય તેને તેટલું જતન થાય...” આ ઉક્તિ સ્વજીવનમાં સાર્થક થાય ત્યારે કેવાં પરિણામ મળે...??
Read more

મહાત્મ્ય - ૬

  November 22, 2021

મહાત્મ્ય સત્સંગનો પ્રાણ છે, આધાર છે. એ મહાત્મ્યના વિચારની અખંડિતતા હોય તેવા મુમુક્ષુના જીવનમાં કેવાં લક્ષણો હોય ?
Read more

મહાત્મ્ય - ૫

  November 15, 2021

સત્સંગમાં આવેલ કોઈ પણ મુમુક્ષુ ભલે પછી તે ત્યાગી હોય કે ગૃહસ્થ, વડીલ હોય, યુવક હોય, બાળક હોય કે પછી પુરુષ હોય કે મહિલા;
Read more

મહાત્મ્ય - ૪

  November 8, 2021

ભક્ત અને મુમુક્ષુ બે વચ્ચેનો ભેદ તેઓની ખેવના પરથી ખ્યાલ આવે છે. ભક્ત પોતાની દૈહિક સુખાકારીની ખેવના સાથે સત્સંગ કરે છે. જ્યારે
Read more

મહાત્મ્ય - ૩

  November 1, 2021

સુખ-શાંતિ, આનંદ એ મનુષ્યમાત્રનો અબાધિત અધિકાર છે.જેમ...
Read more