ગુરુદેવ પ.પૂ. બાપજી : પ્રથમ સ્મૃતિ ઉત્સવ


ગુરુદેવ પ.પૂ. બાપજી : પ્રથમ સ્મૃતિ ઉત્સવ Promo

ગુરુદેવ પ.પૂ. બાપજી સ્મૃતિ મહાત્મ્ય

Karuna No Dariyo | Gurudev HDH Bapji

Sarvopari Shuddh Upasana Na Yug Pravartak | Gurudev HDH Bapji

Sadgi Nu Sohamnu Swarup | Gurudev HDH Bapji

Asadharan Pratibha | Gurudev HDH Bapji

Vachanamrut Na Acharya | Gurudev HDH Bapji

Vachan Siddhi Purush | Gurudev HDH Bapji

Video Section

Invitation Video | Talent for Smruti Utsav - Gadhada

HDH Bapji 1st Smruti Utsav | Multi language Promo - Kashmiri - Dubai

Gun Darshan Video | Talent for Smruti Utsav - Satellite

HDH Bapji 1st Smruti Utsav | Multi language Promo - Philippines - Dubai

Gun Darshan Video | Talent for Smruti Utsav - Chhatralaya

HDH Bapji 1st Smruti Utsav | Multi language Promo - Arabic - Dubai

Skit | Talent for Smruti Utsav - UAE

HDH Bapji 1st Smruti Utsav | Multi language Promo - German - Dubai

Invitation Video | Talent for Smruti Utsav - Himmatnagar

HDH Bapji Introduction | Talent for Smruti Utsav

Invitation Video | Talent for Smruti Utsav - Bhavnagar

Gun Darshan Video | Talent for Smruti Utsav - Jhalod

Gun Darshan Video | Talent for Smruti Utsav - Mehsana

HDH Bapji 1st Smruti Utsav | Multi language Promo - Sindhi - Dubai

HDH Bapji 1st Smruti Utsav | Multi language Promo - Malayasian - Dubai

Skit | Talent for Smruti Utsav - California, US

HDH Bapji 1st Smruti Utsav | Multi language Promo - Marwari - Dubai

Gun Darshan Video | Talent for Smruti Utsav - Surat

Gun Darshan Video | Talent for Smruti Utsav - Mehsana

Gurudev HDH Bapji Na Padchanda | Talent for Smruti Utsav - UK

HDH Bapji Life | Talent for Smruti Utsav - UK

Invitation in Mahesani Lan | Talent for Smruti Utsav - Surendranagar

Invitation in Surti Lan | Talent for Smruti Utsav - Surendranagar

Invitation Video | Talent for Smruti Utsav - Ghyanshyamnagar

Invitation Video | Talent for Smruti Utsav - Ghyanshyamnagar

Invitation Video | Talent for Smruti Utsav - Isanpur

Invitation Video | Talent for Smruti Utsav - UK

Invitation Video | Talent for Smruti Utsav - UK

Skit | Talent for Smruti Utsav - UK

Gun Darshan Video | Talent for Smruti Utsav - Ghatlodiya

Skit Vachnamrut | Talent for Smruti Utsav - Vadodara

Invitation Video | Talent for Smruti Utsav

Invitation Video | Talent for Smruti Utsav - Naroda

Invitation Video | Talent for Smruti Utsav - Naroda

Invitation Video | Talent for Smruti Utsav - Ghyanshyamnagar

HDH Bapji Life | Talent for Smruti Utsav - Vadodara

Gun Darshan Video | Talent for Smruti Utsav - Varachha

Gun Darshan Video | Talent for Smruti Utsav - Vadodara

Divya Smrutio | Talent for Smruti Utsav - Rajkot

HDH Bapji Life | Talent for Smruti Utsav - Vadodara

Skit | Talent for Smruti Utsav - Ghatlodiya

Skit | Talent for Smruti Utsav - SMVS UAE Mandal

Gun Darshan Video | Talent for Smruti Utsav - Godhra

Video | Talent for Smruti Utsav - Swaminarayan Dham

Invitation Video | Talent for Smruti Utsav - Swaminarayan Dham

Invitation Video | Talent for Smruti Utsav - Vasna

Invitation Video | Talent for Smruti Utsav - Naroda

Invitation In Marathi | Talent for Smruti Utsav - Surendranagar

Invitation Video | Talent for Smruti Utsav

Graphics Section

Invitation-Ghatlodiya

Invitation-Sananad

Invitation-Surendranagar

Invitation-Vasna

Invitation-Vadodara

Invitation-Vasna

Invitation-Vasna

Invitation-Uganda

Invitation-Bhavnagar

Invitation-Bhavnagar

Invitation-Australia

Invitation-Australia

Invitation

Invitation

Invitation-Ghanshyamnagar

Invitation-Ghanshyamnagar

Invitation-Swaminarayan Dham

Invitation-Vadodara

Invitation-Rajkot

Invitation-Rajkot

Invitation-Rajkot

Invitation-Rajkot

Invitation-Rajkot

Invitation-Vastral

Invitation-Swaminarayan Dham

Invitation-Ghanshyamnagar

Invitation-Naroda

Invitation-Ghodhara

 • ગુરુદેવ પ.પૂ. બાપજીના પ્રથમ સ્મૃતિ ઉત્સવે અર્પણ કરીએ આપણી કળા....
 • વધુ ને વધુ હરિભક્તો, સત્સંગી બીનસત્સંગી લાભ લઈ કૃપાવંત બને એવા હેતુથી આપે આપની કૃતિ તૈયાર કરી  talent@in.smvs.org પર મોકલવી
 • જેમા આપ નિચે પ્રમાણેની કૃતિ તૈયાર કરી મોકલી શકો છો જેમ કે.....  

 

Video

 • Promo બનાવી શકાય
 • Whatsapp status બનાવી શકાય
 • Chating invitation બનાવી શકાય
 • Skit (ટૂંકો સંવાદ)
 • આ સિવાય અન્ય કોઈ વીડિયો પણ બનાવી શકાય
 • આ સિવાય મહારાજે કોઈ આપને skill આપી હોય તો તે પ્રમાણે creation કરી ને પણ મોકલી શકાય

 

Graphics

 • Invitation Card બનાવી શકાય
 • Template for Invitation
 • Creative Image/Murti
 • આ સિવાય અન્ય કોઈ graphics પણ બનાવી શકાય
 • આ સિવાય મહારાજે કોઈ આપને skill આપી હોય તો તે પ્રમાણે creation કરી ને પણ મોકલી શકાય

 

Painting

 • Murti
 • Conceptual Art for Invitation
 • આ સિવાય અન્ય કોઈ painting પણ બનાવી શકાય
 • આ સિવાય મહારાજે કોઈ આપને skill આપી હોય તો તે પ્રમાણે creation કરી ને પણ મોકલી શકાય

 

Note:

આ સ્પર્ધા 02-08-20 સુધી ચાલશે, માટે સત્વરે આપ આપની કૃતિ મોકલશો તો સારી કૃતિઓ આપણી Website તથા YouTube  Channel  પર મુકી શકાય.