વ્હાલા ગુરુવર્ય પ.પૂ.બાપજીનાં ૮૫માં પ્રાગટ્યદિને રાજી કરવા માટે...
   
 
    આ મહિને આપણા કોમ્પ્યુટર, ટેબલેટ, ફોનના ડેસ્કટોપ પર પ.પૂ.બાપજીની મૂર્તિ રાખીએ.
     
    પ.પૂ.બાપજી મહિમાગાનનાં કીર્તનોનું શ્રવણ-મનન કરી મહિમા આકારે થઈએ.
     
    પ.પૂ.બાપજીની દિવ્ય અમૃતવાણીનું ઓનલાઈન શ્રવણ કરીએ.
     
    પ્રાગટ્યની પૂનમે હાજરી આપીએ અથવા ઓનલાઈન લાભ લઈએ.
     
    માળા, ધ્યાન, વાંચનના વિશેષ નિયમ કરીએ.
     
 
 
  Essay
   
 
    ધર્મ-નિયમમાં અડગ
     
    પ્રતિકૂળતાની પસંદગી - પારાવાર પ્રતિકૂળતા
     
    સિદ્ધાંતોમાં ખુમારી
     
    ગુરુનો અપરંપાર મહિમા
     
    ભગવાન તો એક સ્વામિનારાયણ
     
    શ્રીજીમહારાજનું કર્તાપણું
     
    બાપાશ્રી પ્રત્યેની અસ્મિતા
     
    સાધુતાના શણગાર
     
    પરસુખમાં મગ્ન
     
    માન-અપમાનમાં સમત્વ
     
 
 
  Wallpaper
   
     
 
   
  HDH Bapji MahimaDarshan
   
             
  Guruvarya P.P.Bapji Ma Sadguru GopalanandSwami Na Darshan   Guruvarya P.P.Bapji Ma Sadguru GunatitanandSwami Na Darshan   Guruvarya P.P.Bapji Ma Sadguru MuktanandSwami Na Darshan  
 
   
  HDH Bapji MahimaGan
   
   
Khavu Pivu Besvu Suvu - Video Kirtan Ek Divya Purush Ni Vat Kartu - Video Kirtan
 
 
  HDH Bapji MahimaGan Kirtan
   
 
He vahala Bapji, He vahala Bapji...  
   
Ek Divyapurush ni vat kahu...  
   
Divya gatha mara guru Bapji ni...  
   
Divyapurush ek ati bade...  
   
Muktapurursh to tene re kahiye...  
   
Kariye vandan vahala...  
   
Bhulish hu jagat ni maya...  
 
 
 
  5 Minutes Satsang
   
                 
Satpurush Mahima | Part - 1   Motapurush No Mahima A J Dosh Matra Ne Talyano Upay   Satpurush Mahima | Part - 2   Motapurush Ni Alaukik Sthiti   Satpurush Mahima | Part - 3
                 
                 
Bhagvan Ane Satpurush Ni Ekta | Part - 1   Bhagvan Ane Satpurush Ni Ekta | Part - 2   Satpurush A j Moksh Nu Dwar   Jetlu Bhagwan Nu Karyu Thay Etlu Satpurush Nu Karyu Thay   Satpurush Nu Mota Ma Motu Lakshan - Karta Maharaj Ne Kare
 
   
  HDH Bapji Divya Amrutvani
   
                 
  Amrut Dhara   Vachanamrut Rahasya   Amrut Varsha   5 Minutes Satsang  
 
 
 
XML/RSS   |   Sitemap   |   Feedback   |   Contact Us   |   Terms & Condition   |   Privacy Policy   |   Disclaimer   |   Donation Refund Policy