Global Events

HH Swamishri Vicharan - March 2019 ..

HH Swamishri Vicharan - March 2019 (1st to 15th March)

March 15, 2019

HDH Bapji 87th Pragatyotsav Celebra..

HDH Bapji 87th Pragatyotsav Celebration - Godhar

March 3, 2019

HH Swamishri Vicharan - February 20..

HH Swamishri Vicharan - February 2019 (16th February to 30th February)

February 28, 2019

HDH Bapji Vicharan - February 2019

HDH Bapji Vicharan - February 2019

February 28, 2019

SMVS Swaminarayan Mandir Vasna 32nd..

SMVS Swaminarayan Mandir Vasna 32nd Patotsav

February 27, 2019

SMVS Swaminarayan Madir Murti Prati..

SMVS Swaminarayan Madir Murti Pratistha Utsav - Vastral

February 24, 2019

SMVS Swaminarayan Mandir Vasna - Po..

SMVS Swaminarayan Mandir Vasna - Poonam Samaiyo

February 19, 2019

HH Swamishri Vicharan - February 20..

HH Swamishri Vicharan - February 2019 (1st February to 15th February)

February 17, 2019

SMVS Yuvak Shibir 2019

SMVS Yuvak Shibir 2019

February 5, 2019

SMVS Swaminarayan Mandir Vasna - ..

SMVS Swaminarayan Mandir Vasna - Poonam Samaiyo

January 21, 2019

SMVS Swaminarayan Mandir Vasna - ..

SMVS Swaminarayan Mandir Vasna - Poonam Samaiyo

December 22, 2018

SMVS Swaminarayan Mandir Vasna - Po..

SMVS Swaminarayan Mandir Vasna - Poonam Samaiyo

November 23, 2018

Gyansatra - 12

Gyansatra - 12

November 10, 2018

Divya Sant Dixa Samaroh 2018 - Swam..

Divya Sant Dixa Samaroh 2018 - Swaminarayan Dham

November 10, 2018

Nutan Varsh Ashirvad Sabha

Nutan Varsh Ashirvad Sabha

November 8, 2018

SMVS Annakut Utsav 2018 - Abroad

SMVS Annakut Utsav 2018 - Abroad

November 8, 2018