Global Events

Sant Shibir - 2023

Sant Shibir - 2023

February 3, 2023

HDH Swamishri Vicharan - 9 to 18 J..

HDH Swamishri Vicharan - 9 to 18 Jan, 2023

January 18, 2023

SMVS Swaminarayan Mandir Kadi - Sh..

SMVS Swaminarayan Mandir Kadi - Shilanyas Samaroh

January 9, 2023

HDH Swamishri Vicharan - 01 to 08 ..

HDH Swamishri Vicharan - 01 to 08 Jan, 2023

January 1, 2023

HDH Swamishri Vicharan - 29 Dec to ..

HDH Swamishri Vicharan - 29 Dec to 01 Jan, 2023

December 29, 2022

HDH Swamishri Vicharan - Surat

HDH Swamishri Vicharan - Surat

December 23, 2022

HDH Swamishri Vicharan - 13 to 21 D..

HDH Swamishri Vicharan - 13 to 21 Dec, 2022

December 21, 2022

HDH Swamishri Vicharan - 21 to 31 D..

HDH Swamishri Vicharan - 21 to 31 Dec, 2022

December 21, 2022

P. Sant Videsh Vichran - Africa - 2..

P. Sant Videsh Vichran - Africa - 2022

December 18, 2022

HDH Swamishri Vicharan - Morbi

HDH Swamishri Vicharan - Morbi

December 15, 2022

SMVS Swaminarayan Mandir 21th Patot..

SMVS Swaminarayan Mandir 21th Patotsav - Swaminarayan Dham

December 10, 2022

P. Sant Videsh Vichran - Dubai - 20..

P. Sant Videsh Vichran - Dubai - 2022

December 4, 2022

HDH Swamishri Vicharan - 01 to 15 ..

HDH Swamishri Vicharan - 01 to 15 Dec, 2022

December 1, 2022

HDH Swamishri Vicharan | Vastral-Is..

HDH Swamishri Vicharan | Vastral-Isanpur Shibir | November 2022

November 26, 2022

HDH Swamishri Vicharan | Gota-Ghatl..

HDH Swamishri Vicharan | Gota-Ghatlodia Shibir | November 2022

November 6, 2022

HDH Swamishri Vicharan | 16 to 26 N..

HDH Swamishri Vicharan | 16 to 26 November 2022

November 6, 2022