× Show All
 

Global Events

HDH Swamishri Vicharan - December 2..

HDH Swamishri Vicharan - December 2019 (15th December to 31st December)

December 31, 2019

HDH Swamishri Vicharan - December 2..

HDH Swamishri Vicharan - December 2019 (1st December to 15th December)

December 15, 2019

HDH Swamishri Vicharan - November 2..

HDH Swamishri Vicharan - November 2019 (16th November to 30th November)

November 30, 2019

HDH Swamishri Vicharan - November 2..

HDH Swamishri Vicharan - November 2019 (1st November to 15th November)

November 15, 2019

SMVS Swaminarayan Mandir Vasna - Po..

SMVS Swaminarayan Mandir Vasna - Poonam Samaiyo

November 12, 2019

Bapashri Pragatya Utsav

Bapashri Pragatya Utsav

November 8, 2019

Gurudev P.P.Bapji Divya Aasan - Sha..

Gurudev P.P.Bapji Divya Aasan - Shantipath Udghatan Samaroh

November 8, 2019

Gyansatra - 13

Gyansatra - 13

November 3, 2019

Vachanamrut Dwishatabdi Mahotsav

Vachanamrut Dwishatabdi Mahotsav

November 3, 2019

Anadimukta Pithika Udghatan Samaroh

Anadimukta Pithika Udghatan Samaroh

October 31, 2019

HDH Swamishri Vicharan - October 20..

HDH Swamishri Vicharan - October 2019 (16th October to 31st October)

October 31, 2019

Nutan Varsh Ashirwad Sabha - 2019

Nutan Varsh Ashirwad Sabha - 2019

October 28, 2019

SMVS Annakut Utsav 2019 - India

SMVS Annakut Utsav 2019 - India

October 28, 2019

SMVS Annakut Utsav 2019 - Abroad

SMVS Annakut Utsav 2019 - Abroad

October 28, 2019

Diwali Chopada Pujan - 2019

Diwali Chopada Pujan - 2019

October 27, 2019

SMVS Swaminarayan Mandir 5th Patots..

SMVS Swaminarayan Mandir 5th Patotsav & Punah Pratistha Utsav - Ghanshyamnagar

October 18, 2019