DateSectionTitle
SMVS Video SMVS Sant Shibir Jan Feb, 2023 | Highlights
5 Minute Satsang Adarsh Jivan Na Praneta | HDH Swamishri | Short Satsang
5 Minute Satsang Santo No Swarth | HDH Bapji | Short Satsang
SMVS Video Gurudev HDH Bapji 91st Pragatyotsav Celebration Promo
SMVS Video SMVS Godhar Gurukul Introduction
Global Event SMVS Swaminarayan Mandir 36th Patotsav | SMVS Sanstha Din | Vasna
SMVS News Gurudev HDH Bapji 91th Pragatyotsav Celebration
Global Event HDH Swamishri Vicharan - Vasna, Satellite
5 Minute Satsang Mota Purush Ni Alokik Rit | HDH Swamishri | Short Satsang
SMVS Audio Ghanshyam Magazine Audio February - 2023
SMVS Video February 2023 | Ghanshyam Magazine Audio Jukebox
Global Event HDH Swamishri Vicharan - Gandhinagar
5 Minute Satsang Satpurush Ne Olakhvana Lakshano | HDH Swamishri | Short Satsang
Global Event HDH Swamishri Vicharan - 01 to 06 February, 2023
SMVS Download Ghanshyam Magazine PDF (February - 2023)
5 Minute Satsang Shreeji Maharaje Kareli Kasoti | HDH Bapji | Short Satsang
Global Event Sant Shibir - 2023
SMVS Video Guruji HDH Swamishri Divya Sandesh for Board Students | 16 Feb, 2023
5 Minute Satsang Gurudev P. P. Bapji Ni Smruti | HDH Swamishri | Short Satsang
5 Minute Satsang Satpurush No Parbhav | HDH Swamishri | Short Satsang