ઝોળી સેવાનું રહસ્ય

  June 19, 2019

એકગણું લઈને તેને અનંતગણું પાછું આપવું તે તો ભગવાન અને તેમના સત્પુરુષોને જ આવડે. જેટલું લે તેટલું પાછું આપે તેને કહેવાય માણસ. અને જેટલું લે તેથી અનંતગણું પાછું વાળે તેને કહેવાય ભગવાન. અને જો પોતાનું બિરૂદ જાણીને આ રીતે ન વર્તે તો એ ભગવાન શાના ?
Read more

વાણીમાં વિવેકનું મહત્ત્વ

  June 12, 2019

હંમેશાં મીઠી વાણી જ બોલીશું. સૌને માનથી જ બોલાવીશું ‘તુકારો કરીશું નહીં. કોઈની ઉપર ગુસ્સો કરીશું નહીં. કટાક્ષ ભરી વાણી બોલીશું નહીં. નમ્ર અને શિષ્ટભરી વાણી જ બોલીશું. દલીલ અને વાદવિવાદમાં પડીશું નહીં. હંમેશાં સત્ય વચન જ બોલીશું.
Read more

પોઝીટીવ થીંકીંગ કરીએ

  June 5, 2019

દેહાભિમાનનું પોષણ અટકશે. અભાવ   અવગુણરૂપી મહાભયંકર પાપથી બચાશે. સમય બગડતો અટકશે. ઉદ્વેગ રહિત સુખ અને શાંતિભર્યું વાતાવરણ સર્જાશે. પરસ્પર આત્મીયતા જળવાશે.
Read more