પ્રામાણિકતા-2

  June 28, 2018

ભગવાન સ્વામિનારાયણના આશ્રિતગણમાં પ્રામાણિકતા કેવી ઝળકે છે ? તેનું જીવંત દર્શન કરીએ.  
Read more

પ્રામાણિકતા-1

  June 19, 2018

માનવીને માનવ બનવા જરૂર છે પ્રામાણિક જીવન જીવવાની. પ્રામાણિક જીવન જીવવાની પ્રેરણા મેળવીએ.  
Read more

અસત્યનું મૂળ-3

  June 12, 2018

‘જૂઠનો દશકો અને સત્યની શતાબ્દી’ એ ન્યાયે જૂઠ કેટલું જલદી પકડાઈ જાય છે અને સત્યનો હંમેશાં વિજય થાય છે તે જાણીએ આ નિબંધશ્રેણી દ્વારા.  
Read more

અસત્યનું મૂળ-2

  June 5, 2018

‘સત્યતા એ વિશ્વસનિયતાની સુગંધ પ્રસરાવનાર તત્ત્વ છે’ એવી જાણ હોવા છતાં કયા કયા કારણોસર આપણે અસત્યનો સહારો લઈ લેતા હોઈએ છીએ તે જાણીએ આ નિબંધ દ્વારા.  
Read more