જવાબદારીની સભાનતા - 2

  March 28, 2015

રસપૂર્વક જવાબદારી નિભાવવા જીવનમાં દૃઢ કરવા જેવા બીજા કેટલાક અંગો વિષે આ લેખમાં જાણીએ અને સ્વજીવનમાં દૃઢ કરીએ.
Read more

જવાબદારીની સભાનતા - 1

  March 19, 2015

વ્યવહારિક કે આધ્યાત્મિક ક્ષેત્રે જીવનમાં જવાબદારીનું અંગ વિશેષ હોય તેટલું કાર્ય વ્યવસ્થિત અને સુયોગ્ય રીતે પૂર્ણ થાય છે. રસપૂર્વક જવાબદારી નિભાવવી એ આદર્શ વ્યક્તિત્વનું પ્રતીક છે. રસપૂર્વક જવાબદારી નિભાવવા જીવનમાં દૃઢ કરવા જેવા ફરજિયાત ચાર અંગ પૈકી પ્લાનિંગ વિષે આવો જાણીએ આ લેખ દ્વારા.
Read more

ઈર્ષ્યાવૃત્તિને ઓળખવી અને છોડવી - 3

  March 12, 2015

ઈર્ષ્યા કોની અને કેવી કરવી તે શ્રીજીમહારાજના અભિપ્રાય દ્વારા જાણીએ, ઈર્ષ્યાવૃત્તિની ઓળખ મેળવીએ અને તેને છોડવાના ઉપાય પણ આ લેખમાં જાણીએ.
Read more

ઈર્ષ્યાવૃત્તિને ઓળખવી અને છોડવી - 2

  March 5, 2015

ઈર્ષ્યાવૃત્તિને પરિણામે એક દોરે જોડાયેલા પરિવાર વેર-વિખેર થઈ જાય છે ને સંબંધો ફાટફૂટથી લઈ દુશ્મનાવટ સુધી કેટલી હદે લઈ જાય છે તે જાણીએ આ લેખમાં.
Read more