સાંખ્યજ્ઞાન દૃઢ કરીએ-3

  September 21, 2020

આખું વર્ષ ખૂબ ભણ્યા છતાં દસમા ધોરણમાં બે વિષયમાં નાપાસ !! હજારો ટન અનાજની કલ્પનાએ આખું વર્ષ તનતોડ મહેનત કરી છતાં ખેતર ભેળાઈ ગયું !! બસ, આવું જ સંસારનું ચિત્ર છે.
Read more

સાંખ્યજ્ઞાન દૃઢ કરીએ-2

  September 14, 2020

ચોર્યાસી લાખ જાતની યોનિમાં જીવાત્માને મળતો મનુષ્યદેહ એ ઈશ્વરકૃપાની બહુ મોટી ભેટ કેમ ગણાય છે ? મનુષ્યદેહ એ મોક્ષ માર્ગનું માધ્યમ છે તેમાં સાંખ્યજ્ઞાનની આવશ્યકતા કેટલી ?
Read more

સાંખ્યજ્ઞાન દૃઢ કરીએ-1

  September 7, 2020

સંસારના અસલ સ્વરૂપને પારખવું છે ? પરિસ્થતિની ઝંઝાવાતોમાં સ્થિતપ્રજ્ઞ રહેવું છે ? તો સાંખ્યરૂપી આંતરચક્ષુને ખોલીએ.
Read more

હું કોણ છું ? શા માટે આવ્યો છું ? - 18

  August 31, 2020

“હું કોણ છું ? શા માટે આવ્યો છું ?” આ વાતની સ્પષ્ટતા થયા પછી મુમુક્ષુ તરીકે પાછા વળવાના વિચારો કેવા હોય !!
Read more

હું કોણ છું ? શા માટે આવ્યો છું ? - 17

  August 24, 2020

અનાદિમુક્તની સ્થિતિ શ્રીજીમહારાજના દિવ્ય સુખને પામવાનું ઉત્તમ પદ છે, તે લટકે વર્તવાથી અગાઉના લેખમાં ચાર રિઝલ્ટ જોયા હવે આગળ જોઈએ.
Read more

હું કોણ છું ? શા માટે આવ્યો છું ? - 16

  August 17, 2020

દેહભાવ ટાળવો છે ? મૂર્તિ સાથે અતિશે પ્રીતિ કરવી છે ? જો હા... તો તેનો એકમાત્ર ઉપાય  છે : અનાદિમુક્તની લટકે વર્તવું. અનાદિમુક્તની લટકે વર્તવાથી કયા કયા ફળની પ્રાપ્તિ થાય છે ??
Read more

હું કોણ છું ? શા માટે આવ્યો છું ? - 15

  August 10, 2020

અનાદિમુક્તની સ્થિતિની વાત એ કહેતાકહેતી નથી પણ સ્વયં નંદસંતોએ તથા બાપાશ્રી, સદ્ગુરુઓએ પ્રવર્તાવેલી સ્થિતિ છે. તો આવો, એ પ્રમાણોને માણી એની દૃઢતા તરફ આગળ વધીએ.
Read more

હું કોણ છું ? શા માટે આવ્યો છું ? - 14

  August 3, 2020

દેહ-આત્માની વિક્તિ સમજ્યાનું ફળ શું ? તો, અનાદિમુક્તની પંક્તિમાં ભળવા પણ તે પહેલાં અનાદિમુક્તની લટક સમજીએ.
Read more

હું કોણ છું ? શા માટે આવ્યો છું ? - 13

  July 27, 2020

કાગળિયું અને ચલણી નોટોના તમામ ગુણધર્મો સરખા હોવા છતાં બંનેની કિંમતમાં આસમાન-જમીનનો ફેર કેમ ? તો, સામાન્ય કાગળ રિઝર્વ બેંકમાંથી પસાર થયેલું છે તેની કિંમત વધી ગઈ આ સંદર્ભે
Read more

હું કોણ છું ? શા માટે આવ્યો છું ? - 12

  July 20, 2020

અહીં બેઠા થકા સ્વર્ગના સુખની કલ્પના થાય પણ અનુભૂતિ થાય ? ના. તે માટે તો સ્વર્ગને લાયક થવું પડે તેમ મૂર્તિસુખ મેળવવા મૂર્તિરૂપ પાત્ર થવું પડે. તે માટે જરૂરી છે દેહ-આત્માની વિક્તિ...
Read more