સુહૃદભાવ - 3

  May 19, 2018

શ્રીજીમહારાજ અને મોટાપુરુષના અવરભાવના જીવનમાંથી પ્રેરણા પામી આપણે સુહૃદયભાવ કેળવીએ અને સુહૃદયભાવ કેળવવાથી જીવનમાં થતા લાભને જાણીએ.  
Read more

સુહૃદભાવ - 2

  May 12, 2018

સુહૃદભાવરૂપી ગુણ આપણા રોજબરોજના જીવનમાં ક્યાં ક્યાં કેળવવાની જરૂર છે તેનું માર્ગદર્શન મેળવીએ.
Read more

સુહૃદભાવ - 1

  May 5, 2018

ગમે તેટલી સત્તા-સંપત્તિમાં આળોટતા માનવીને પણ એક બાબતની તાતી જરૂરિયાત રહે છે. તે છે પરસ્પરની લાગણી અને હૂંફની. તો આવો આ નિબંધશ્રેણી દ્વારા જાણીએ સુહૃદભાવનું મહત્ત્વ.  
Read more

સંયમ - 3

  March 28, 2018

સંયમી જીવન જીવવાની શરૂઆત પોતાના ઇન્દ્રિયો-અંતઃકરણ પરના સંયમ પરથી થાય છે. તો આવો આ નિબંધશ્રેણી દ્વારા ઇન્દ્રિયો-અંતઃકરણ પરનો સંયમ શીખીએ.
Read more

સંયમ - 2

  March 19, 2018

આજના આ ટેક્નોલોજી યુગમાં ટેક્નોલોજીનો ઉપયોગ જેટલું વિશ્વની પ્રગતિનું કારણ બન્યું છે તેનાથી પણ વધુ અધોગતિનું કારણ બન્યું છે. તે ટેક્નોલોજીની ભયાનકતાને પહેચાનિયે આ નિબંધશ્રેણી દ્વારા.
Read more

સંયમ - 1

  March 12, 2018

“અતિની કોઈ ગતિ નથી” એ લોકોક્તિ ખરેખર સાચી જ છે. તો આવો આ નિબંધ દ્વારા આપણે સંયમના પાઠ શીખીએ.
Read more

સહનશીલતા - 3

  March 5, 2018

સહનશીલતારૂપી ગુણને આપણા રોજબરોજના જીવનમાં ચરિતાર્થ કરવા મોટાપુરુષનું જીવનદર્શન તથા તે માટેના ઉપાયો કરીએ આ નિબંધશ્રેણી દ્વારા.
Read more

સહનશીલતા - 2

  February 28, 2018

જીવનના દરેક ક્ષેત્રે પ્રગતિના સર્વશ્રેષ્ઠ શિખરો સર કરવા સહનશીલતાને આપણા જીવનમાં ચરિતાર્થ કરવી અનિવાર્ય છે. તો આવો આ નિબંધશ્રેણીનાં માધ્યમે સહનશક્તિનું મહત્ત્વ સમજીએ.
Read more

Revolutionary Satpurush

  February 26, 2018

This is about the powerful Satpurush HDH Bapji whose birth is by the divine blessings of Shri Abjibapashree. This divine Satpurush HDH Bapji is the present-day revolutionary Satpurush.  
Read more

સહનશીલતા - 1

  February 19, 2018

આ અદ્યતન યુગમાં બહુધા મનુષ્યના મસ્તિષ્ક પણ અદ્યતન થઈ ગયાં છે, પરિણામે સહનશીલતાનો ગુણ જાણે સમાજમાંથી નામોનિશાન થઈ ગયો હોય તેવું અનુભવાય છે, તો આ નિબંધશ્રેણી દ્વારા આપણે સહનશીલતાના ગુણનું મહત્ત્વ સમજીએ.
Read more