પ્રામાણિકતા-1

  June 19, 2018

માનવીને માનવ બનવા જરૂર છે પ્રામાણિક જીવન જીવવાની. પ્રામાણિક જીવન જીવવાની પ્રેરણા મેળવીએ.  
Read more

અસત્યનું મૂળ-3

  June 12, 2018

‘જૂઠનો દશકો અને સત્યની શતાબ્દી’ એ ન્યાયે જૂઠ કેટલું જલદી પકડાઈ જાય છે અને સત્યનો હંમેશાં વિજય થાય છે તે જાણીએ આ નિબંધશ્રેણી દ્વારા.  
Read more

અસત્યનું મૂળ-2

  June 5, 2018

‘સત્યતા એ વિશ્વસનિયતાની સુગંધ પ્રસરાવનાર તત્ત્વ છે’ એવી જાણ હોવા છતાં કયા કયા કારણોસર આપણે અસત્યનો સહારો લઈ લેતા હોઈએ છીએ તે જાણીએ આ નિબંધ દ્વારા.  
Read more

અસત્યનું મૂળ-1

  May 28, 2018

સફળતાનો મુખ્ય આધાર સત્યતા પર રહેલો છે. સત્યના બળે મળેલી સફળતાના પાયા અડીખમ છે જેને કોઈ ચલાયમાન કરવા સમર્થ નથી તો આ નિબંધશ્રેણી દ્વારા સત્યતાના પાઠ શીખીએ.  
Read more

સુહૃદભાવ - 3

  May 19, 2018

શ્રીજીમહારાજ અને મોટાપુરુષના અવરભાવના જીવનમાંથી પ્રેરણા પામી આપણે સુહૃદયભાવ કેળવીએ અને સુહૃદયભાવ કેળવવાથી જીવનમાં થતા લાભને જાણીએ.  
Read more

સુહૃદભાવ - 2

  May 12, 2018

સુહૃદભાવરૂપી ગુણ આપણા રોજબરોજના જીવનમાં ક્યાં ક્યાં કેળવવાની જરૂર છે તેનું માર્ગદર્શન મેળવીએ.
Read more

સુહૃદભાવ - 1

  May 5, 2018

ગમે તેટલી સત્તા-સંપત્તિમાં આળોટતા માનવીને પણ એક બાબતની તાતી જરૂરિયાત રહે છે. તે છે પરસ્પરની લાગણી અને હૂંફની. તો આવો આ નિબંધશ્રેણી દ્વારા જાણીએ સુહૃદભાવનું મહત્ત્વ.  
Read more

સંયમ - 3

  March 28, 2018

સંયમી જીવન જીવવાની શરૂઆત પોતાના ઇન્દ્રિયો-અંતઃકરણ પરના સંયમ પરથી થાય છે. તો આવો આ નિબંધશ્રેણી દ્વારા ઇન્દ્રિયો-અંતઃકરણ પરનો સંયમ શીખીએ.
Read more

સંયમ - 2

  March 19, 2018

આજના આ ટેક્નોલોજી યુગમાં ટેક્નોલોજીનો ઉપયોગ જેટલું વિશ્વની પ્રગતિનું કારણ બન્યું છે તેનાથી પણ વધુ અધોગતિનું કારણ બન્યું છે. તે ટેક્નોલોજીની ભયાનકતાને પહેચાનિયે આ નિબંધશ્રેણી દ્વારા.
Read more

સંયમ - 1

  March 12, 2018

“અતિની કોઈ ગતિ નથી” એ લોકોક્તિ ખરેખર સાચી જ છે. તો આવો આ નિબંધ દ્વારા આપણે સંયમના પાઠ શીખીએ.
Read more