સકામ મટી નિષ્કામ થઈએ - 6

  February 15, 2021

ધન, પદ અને પ્રતિષ્ઠા આ ત્રણની લાલસા મનુષ્યમાત્રના હૈયે વસેલી છે તેથી જ મહારાજ અને મોટા પાસે મૂર્તિસુખ સિવાય સાહજિક રીતે મગાઈ જાય છે.
Read more

સકામ મટી નિષ્કામ થઈએ - 5

  February 8, 2021

“રાજીપો એક તારો માગું, બીજું કાંઈ નવ જોઈએ.” એવું બોલવા છતાંય જીવનમાં એવા કયા સમય, સંજોગ આવે છે જેણે કરીને સકામ થઈ જવાય છે ??!!
Read more

સકામ મટી નિષ્કામ થઈએ - 4

  February 1, 2021

‘આપણે ભગવાનની જરૂર નથી, ભગવાન પાસેથી જરૂર છે’ જેને ભગવાનની જરૂર છે તે કોણ ? ને ભગવાન પાસેથી જરૂર છે તે કોણ ?
Read more

સકામ મટી નિષ્કામ થઈએ - 3

  January 25, 2021

આજે ખૂબ વરસાદ છતાં દીકરી પરીક્ષામાં નાપાસ !! મંદિરમાં ધામધૂમથી સમૈયો છતાં પેટ્રોલના ભાવ વધ્યા !! આ બે વાક્યોને કેટલો સંબંધ છે ? નહિવત્. તેમ ભજન-ભક્તિ, દાન, સેવાને દૈહિક સુખ સાથે કોઈ સંબંધ નથી.  
Read more

સકામ મટી નિષ્કામ થઈએ - 2

  January 18, 2021

સાધુ અને સત્સંગીમાત્રમાં એક અંગ તો ફરજિયાત જોઈએ જ એ અંગ એટલે જ ‘સમજણ’.
Read more

સકામ મટી નિષ્કામ થઈએ - 1

  January 11, 2021

હેતુની સ્પષ્ટતા એ સિદ્ધિ પામ્યાનું પ્રથમ સોપાન છે. તેમ સત્સંગમાં આવ્યા પછી સત્સંગ શાના માટે ? તેની સ્પષ્ટતા જ સત્સંગની પૂર્ણાહૂતિ સુધી પહોંચાડશે.
Read more

સાંખ્યજ્ઞાન દૃઢ કરીએ-18

  January 4, 2021

સાંખ્યજ્ઞાનની મહત્તા જાણ્યા બાદ મુમુક્ષુની વિચારધારા કેવી હોય તે માટે
Read more

સાંખ્યજ્ઞાન દૃઢ કરીએ-17

  December 28, 2020

ખાવું, ખાડો ને ખાટલો અર્થાત્ (જમવું, દિશાએ જવું અને ઊંઘ) આ ત્રણ સિવાય બધું ફેલ છે અને આ ફેલને પુષ્ટિ આપનાર સાધન છે – દૃવ્ય. તો સાંખ્ય દૃઢ કરવા...
Read more

સાંખ્યજ્ઞાન દૃઢ કરીએ-16

  December 21, 2020

કોરોના મહામારીને લીધે લોકડાઉનના સમયમાં પણ ઘરમાં રહેવું ત્રાસરૂપ હતું પણ જેમને મૂર્તિમાં વિહરવું હોય, તે માટે સાંખ્ય દૃઢ કરવું હોય તેને...
Read more

સાંખ્યજ્ઞાન દૃઢ કરીએ-15

  December 14, 2020

 “અરે કવિરાજ, બારી ખોલતાં જ સુંદર બગીચાને નિહાળી શકાય તો શા માટે બારી બંધ રાખો છો ?” “કારણ કે મહીં બગીચો ખીલી ગયો છે તેથી બહારના બગીચાને જોવાની જરૂર નથી.” એમ સાંખ્યરૂપી બગીચાને ખીલવવા આવો બનીએ...
Read more