ક્ષમાયાચના -3

  August 5, 2018

ક્ષમા આપણા જીવનનું કેમ મહત્ત્વનું પાસું છે ? શું ક્ષમાના ગુણને ધારણ કરવો ફરજિયાત છે ?  
Read more

ક્ષમાયાચના -2

  July 28, 2018

“ક્ષમાયાચના એ કાયરનું લક્ષણ નથી; મહાનતાનો મહાન ગુણ છે જે મહાન વ્યક્તિઓના; જીવનમાંથી સહેજે ઝરે છે.  
Read more

ક્ષમાયાચના -1

  July 19, 2018

‘ક્ષમા વીરસ્ય ભૂષણમ્.’ ક્ષમા એ વીરનું આભૂષણ છે, એ આભૂષણને ધારણ કેવી રીતે કરવું ? તેનું માર્ગદર્શન મેળવીએ.  
Read more

નિયમિતતા-2

  July 12, 2018

રોજબરોજના જીવનમાં નિયમિતતાનો ગુણ દૃઢ કરવા શું કરવું ? ક્યાંથી શરૂઆત કરવી ?  
Read more

નિયમિતતા-1

  July 5, 2018

સામાન્ય જીવનને અસામાન્ય જીવન તરફ લઈ જવા આપણા સૌના જીવનમાં જરૂર છે એક સામાન્ય ગુણની એટલે કે નિયમિતતાની...  
Read more

પ્રામાણિકતા-2

  June 28, 2018

ભગવાન સ્વામિનારાયણના આશ્રિતગણમાં પ્રામાણિકતા કેવી ઝળકે છે ? તેનું જીવંત દર્શન કરીએ.  
Read more

પ્રામાણિકતા-1

  June 19, 2018

માનવીને માનવ બનવા જરૂર છે પ્રામાણિક જીવન જીવવાની. પ્રામાણિક જીવન જીવવાની પ્રેરણા મેળવીએ.  
Read more

અસત્યનું મૂળ-3

  June 12, 2018

‘જૂઠનો દશકો અને સત્યની શતાબ્દી’ એ ન્યાયે જૂઠ કેટલું જલદી પકડાઈ જાય છે અને સત્યનો હંમેશાં વિજય થાય છે તે જાણીએ આ નિબંધશ્રેણી દ્વારા.  
Read more

અસત્યનું મૂળ-2

  June 5, 2018

‘સત્યતા એ વિશ્વસનિયતાની સુગંધ પ્રસરાવનાર તત્ત્વ છે’ એવી જાણ હોવા છતાં કયા કયા કારણોસર આપણે અસત્યનો સહારો લઈ લેતા હોઈએ છીએ તે જાણીએ આ નિબંધ દ્વારા.  
Read more

અસત્યનું મૂળ-1

  May 28, 2018

સફળતાનો મુખ્ય આધાર સત્યતા પર રહેલો છે. સત્યના બળે મળેલી સફળતાના પાયા અડીખમ છે જેને કોઈ ચલાયમાન કરવા સમર્થ નથી તો આ નિબંધશ્રેણી દ્વારા સત્યતાના પાઠ શીખીએ.  
Read more