અસ્મિતા-3

  February 5, 2019

મળેલા સર્વોપરી સિધ્ધાંત અને સંસ્થા (SMVS)ના અહોભાવથી અસ્મિતાસભર થઈએ.
Read more

અસ્મિતા-2

  January 28, 2019

મળેલા સર્વોપરી મહારાજ અને મળેલા દિવ્ય સત્પુરુષના અહોભાવથી અસ્મિતાસભર થઈએ.
Read more

અસ્મિતા-1

  January 19, 2019

અસ્મિતાનાં ઓજસ અંતરાત્મામાંથી સ્ફુરે છે ત્યારે કુરબાની અપાય છે.
Read more

ચોકસાઈ-3

  January 12, 2019

ઉન્નતિનાં શિખરો સર કરવા રોજબરોજના જીવનમાં ચોકસાઈનું અંગ કેવી રીતે દૃઢ કરવું તેના પાઠ ભણીએ.
Read more

ચોકસાઈ-2

  January 5, 2019

ગુરુવર્ય પ.પૂ. બાપજીના અવરભાવનાં જીવનદર્શન સામે સૂર્ય-ચંદ્રની ઉદય-અસ્ત થવાની અને ઋતુને સમયાનુસાર બદલાવાની ચોકસાઈ પણ ઝાંખી પડે. તેમના જીવનની હરએક ક્રિયામાં ચોકસાઈનાં દર્શન અચૂક થાય છે.
Read more

ચોકસાઈ-1

  December 28, 2018

પ.પૂ.સ્વામીશ્રીના પ્રિય પાંચ ગુણોમાંનો એક એટલે ચોકસાઈ. “સ્વામીશ્રી, અમારે આપની સાથે રહેવું છે; તો આપ લાભ આપશો ?”
Read more

કરકસર-3

  December 19, 2018

જીવનમાં સુખી થવા અન્ય કઈ કઈ બાબતોમાં કરકસરનો ગુણ કેળવવો જોઈએ ? તે જોઈએ. અથવા કરકસરનો ગુણ કેવી કેવી બાબતોમાં કેળવવો જોઈએ ? તે જોઈએ.
Read more

કરકસર-2

  December 12, 2018

જીવનમાં સુખી થવા એક તો વસ્તુ-પદાર્થની ખરીદી અને વપરાશમાં કરકસરનો ગુણ કેળવવો ફરજિયાત છે.
Read more

કરકસર-1

  December 5, 2018

21મી સદી – અછતમાં છતના ચાળા. જ્યારે મોટાપુરુષના જીવનપ્રસંગમાં કરકસર અને લોભની સ્પષ્ટ ભેદરેખા સહેજે જણાય છે.
Read more

સભ્યતા-4

  November 28, 2018

સત્સંગ અને પારિવારિક જીવનમાં પ્રેમભર્યો વ્યવહાર કરવા સભ્યતા અતિ આવશ્યક છે. સત્સંગની જેમ પારિવારિક જીવનમાં પણ પરિવારના સભ્યો સાથે સભ્યતાભર્યો વ્યવહાર કરીએ તો જ સૌના વ્હાલા બની શકાય. સુગમતાથી પારિવારિક સંબંધો જળવાઈ રહે. માતાપિતા, વડીલો સાથે આદરભર્યો; સમોવડિયા સાથે મિત્રતાભર્યો અને સંતાનો સાથે પ્રેમભર્યો વ્યવહાર કરવો તે સભ્યતા છે.
Read more