ભક્તિમય આહનિક - 2

  November 4, 2019

ભગવાનના ભક્તે નિત્યક્રમ પૂર્વક ભક્તિમય આહનિક કરવું. પણ આહનિક એટલે શું ? કેવી રીતે કરવું ક્યા માધ્યમો દ્વારા...
Read more

ભક્તિમય આહનિક - 1

  October 28, 2019

Eat, drink & be marry અર્થાત્ ખાઓ, પીઓ અને વિષય ભોગવો એ જગતના જીવોનો નિત્યક્રમ છે જ્યારે ભગવાનના ભક્તનો નિત્યક્રમ...
Read more

ઉત્કૃષ્ટ સંગ - 3

  October 21, 2019

જીવનની શ્રેષ્ઠતા અને અધમતાનો મૂળભૂત આધાર છે સંગ.
Read more

ઉત્કૃષ્ટ સંગ - 2

  October 14, 2019

 A man is known by the company he keeps, પણ સંગની ઓળખ કરવી કેવી રીતે ?
Read more

ઉત્કૃષ્ટ સંગ - 1

  October 7, 2019

સમાજમાં જન્મેલા, સમાજમાં ઉછરેલા અને સમાજ વચ્ચેથી વિદાય લેનાર દરેક વ્યક્તિના જીવનમાં સમાજના પાત્રોનો સંગ મહત્ત્વની ભૂમિકા ભજવી જાય છે. કેવી રીતે....??
Read more

ધ્યેયસભર જીવન - 4

  September 30, 2019

ધ્યેયસભર જીવન જીવવા ક્યા steps (પગલાઓ)ને અનુસરીસું ? તો સફળતાના શ્રેષ્ઠ શીખરો સુધી પહોંચાય ??
Read more

ધ્યેયસભર જીવન - 3

  September 23, 2019

વિમાનચાલક વગર વિમાનની મુસાફરી અસંભવ છે તેમ ધ્યેયવિહોણા જીવનમાં પ્રગતિ શક્ય જ નથી. ધ્યેયનું આપણા જીવનમાં શું મૂલ્ય છે ??...જાણીએ.
Read more

ધ્યેયસભર જીવન - 2

  September 16, 2019

મહારાજ અને મોટાપુરુષની ઉત્કૃષ્ટ ધ્યેયયુક્ત વિચારધારાઓ દ્વારા કેવુ ધ્યેયસભર જીવન  કરાવવા ઇચ્છે છે ?
Read more

ધ્યેયસભર જીવન - 1

  September 9, 2019

સાધારણ વ્યક્તિત્વ (ordinary personality) ની આજના fast technology (અન્યાધૂકિરણ) ના યુગમાં કોઈ કિંમત નથી. બનવું છે extra ordinary ?? તો બવાવીએ ધ્યેયસભર જીવન...
Read more

સકારાત્મક દૃષ્ટિકોણ - 3

  September 2, 2019

દરેકમાંથી એક એક ગુણ લઈએ તોપણ જીવન ગુણોથી છલકાય જાય, પણ ક્યાં પરિબળો ગુણ ગ્રહણ નથી કરવા દેતા ? તે આ લેખ દ્વારા જાણીએ અને તેને  નિવારવા કટીબદ્ધ બનીએ
Read more